Xujiahui Park Hotel (Wanping Park Hotel Shanghai)

Xujiahui Park Hotel (Wanping Park Hotel Shanghai)

Xujiahui Park Hotel (Wanping Park Hotel Shanghai) 315 Wanping Rd, Xuhui Qu, Shanghai Shi 200030
Shangai (CN)

¿Cómo llegar?

Xujiahui Park Hotel (Wanping Park Hotel Shanghai)
315 Wanping Rd, Xuhui Qu, Shanghai Shi 200030 Shangai (CN)