Kenya Plast 2016

KICC - Kenyatta International Conference Center , Parliament Road
Nairobi (KE)

Kenya Plast ahora es: Kenya Plast

Kenya Plast: la feria

Ediciones Kenya Plast

Kenya Plast 2016 Del al Kenyatta International Conference Center