Indo Intertex 2024

Jakarta International Expo (JIExpo) , Arena JIEXPO Kemayoran,
Yakarta (ID)

Indo Intertex: la feria

Ediciones Indo Intertex

Indo Intertex 2024 Del al Jakarta International Expo (JIExpo)
Indo Intertex 2023 Del al Jakarta International Expo (JIExpo)
Indo Intertex 2019 Del al Jakarta International Expo (JIExpo)
Indo Intertex 2018 Del al Jakarta International Expo (JIExpo)