Chongqing Houseware & Art Consumer Expo 2014

Chiongqing Exhibition Centre , 2 Jiang Nan Avenue, Nan An District Chongqing
Chongqing (CN)

Este evento ha sido cancelado y no se celebra más

Chongqing Houseware & Art Consumer Expo: la feria

Ediciones Chongqing Houseware & Art Consumer Expo

Chongqing Houseware & Art Consumer Expo 2014 Del al Chiongqing Exhibition Centre