Central Asia Machinery 2012

Atakent Expo, Timiryazev Street 42
Almaty (KZ)

Central Asia Machinery: la feria

Ficha técnica Central Asia Machinery

Próxima edición Central Asia Machinery

Ediciones Central Asia Machinery

Central Asia Machinery 2012 Del al Atakent Expo
Central Asia Machinery 2011 Del al Atakent Expo
Central Asia Machinery 2010 Del al Atakent Expo
Central Asia Machinery 2008 Del al Atakent Expo